Překlady z němčiny do češtiny

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Staré moudré přísloví. Zvláště v dnešním světě, který se neuvěřitelnou rychlostí globalizuje a komunikace na cizojazyčné úrovni nabývá na významu doposud neslýchanému. Víte ale, kolik je na světě jazyků? Tisíce. Není v silách člověka se je naučit všechny, dokonce ani velmi malou část z nich. To ovšem nemusí být problém, pokud znáte způsob, jak jej vyřešit. Nabízíme vám služby překladatelky. Překlady z němčiny do češtiny jsou pro mnohé firmy nebo i jednotlivce velmi důležité, a proto je zapotřebí, aby byly vykonávány opravdu precizně.

německo překlady

Julia Doležalová se s německým jazykem, jakožto poloviční rodilá mluvčí, setkává celý život. Nabízí nejen překlady z němčiny do češtiny, ale také z češtiny do němčiny. Přeloží jakákoliv zadání od překladu webových stránek, přes úřední dopisy, smlouvy, zdravotní zprávy, až po spisy osobního charakteru, jakými jsou například dopisy.

Němčinu ovládáte, ale ne na takové úrovni, abyste mohli svým textem reprezentovat vaši společnost? Máte jisté mezery a nechcete, aby vaše psaní vypadalo příliš laicky? Julia Doležalová se zaměřuje, kromě překladů, také na korektury německého textu. Vaši práci přečte a opraví případné nedostatky. Vy se tak již nebudete muset za svou práci stydět a bát se opovržlivé odpovědi. Zároveň nabízí doučování německého jazyka, které bude zaměřeno přímo na vámi zvolenou látku nebo vaše nedostatky. Individuálnost je právě při studiu cizího jazyka velmi důležitá.

slovník překlady

Nezkoušejte s pomocí slovníku nebo internetu překládat složité texty. Málokdy to dopadne dobře. Každý jazyk má své zvláštnosti a zákonitosti, k jeho užívání je potřeba citu. Strojově nelze překládat celé věty nebo dokonce delší texty. Vždy se ztratí pointa, nelze číst mezi řádky. Svěřte překlad profesionálnímu překladateli, který do textu vdechne to, co do něj patří.