Kvalitní informační systém je základ

Konkurence je na téměř jakémkoliv trhu opravdu velká. Dá to spoustu práce, udržet se na trhu a vybudovat si dobré jméno. Co je však ještě důležitější, vytvořit si stálou klientelu. Získat na svou stranu zákazníky, kteří se budou neustále vracet a stanou se loajální vůči firmě. Pokud se nám podaří rozjet dobré podnikání, musíme se následně poprat i s tímto problémem. Kvalitní informační systém by nám v tom ale mohl pomoct.
Podnikové informační systémy se využívají již od 90. let 20. stol.
aplikace v tabletu
V současné době si snad ani podnikání bez informačního systému neumíme představit. On takový IS není záležitostí pouze IT oddělení v podniku. Využívají jej téměř všechna oddělení, od vrcholových manažerů, přes obchodní oddělení, účetní oddělení či marketingový útvar podniku. Velkou výhodou je právě to, že se jedná o integrovaný systém, který propojuje jednotlivé firemní procesy v jeden celek.
Rozlišujeme následující informační systémy –
·         ERP – podnikový informační systém, který se zaměřuje na interní podnikové procesy. Tento systém je modulovaný tak, aby se dal využívat téměř v každém odvětví – tedy ve výrobních i nevýrobních podnicích.
·         CRM – systém řízení vztahů se zákazníky.
·         SCM – systém řízení dodavatelského řetězce.
·         MIS – manažerský informační systém.
Výhodou zavedení informačního systému je především to, že se standardizují procesy v podniku. Dochází k velkému zrychlení přenosu dat a zrychlení veškerých procesů, dochází k přesné a okamžité evidenci dat. Velkou výhodou je automatizované zpracování dat, díky kterému jsou automaticky prováděny různé výpočty, analýzy a porovnání současného stavu se stavem minulým. Lze také tvořit predikce možného budoucího vývoje. Díky systému dochází k odstranění chybných dat a k zamezení duplicity.
plán akcí v pc
Díky kvalitnímu informačnímu sytému můžete zdokonalit a zefektivnit veškeré pracovní činnosti v podniku. Jedná se o dobrý podklad pro rozhodování. Proto, abychom se na trhu udrželi, musíme být naprosto perfektní. K dokonalosti nám může pomoci právě kvalitní informační systém.

4.3/5 - (6 votes)