PPR materiál pro instalaci rozvodů vody u bazénu

Mechanické vlastnosti polypropylenu

Polypropylen se osvědčil jako instalační materiál již před mnoha lety, čímž začal konkurovat kovovým trubkám. Nevýhodou kovu bylo zejména jeho obtížné spojování přímo v terénu, buď jste potřebovali spoj svařit plamenem či elektrodou, případně jej pájet, anebo bylo nutné vyřezat do trubek závit a sešroubovat je s armaturami za pomocí těsnění. Tento proces byl poměrně nákladný a zdlouhavý, ale na druhou stranu pevnost kovu je pro vodoinstalaci nepřekonatelná.

voda v bazénu

Jakmile se objevil v tomto odvětví polypropylen, nemohl sice konkurovat pevností kovovým materiálům např. při úderu kladivem, ale pro běžné instalatérské záležitosti byla jeho pevnost naprosto dostačující.

Odolnost vůči korozi

Ocelové trubky a armatury korodují a jejich životnost je poměrně krátká ve srovnání s polypropylenem. PPR materiál, jako je např. PPR montážní zátka ¾ chlorito.cz, můžete vystavit povětrnostním vlivům mnohem delší dobu a máte jistotu, že se jej koroze týkat nebude.

Životnost polypropylenu

V některých pramenech se uvádí, že životnost PPR materiálu je přibližně půl století. To je velmi solidní bilance, nemyslíte? A pokud se této doby ještě dožijete, pravděpodobně cena PPR instalačního materiálu nebude tak vysoká, abyste si nemohli dovolit jej po padesáti letech vyměnit za nový.

uzavírací ventil na vodu

Zdravotní nezávadnost polypropylenu

Polypropylen je plastická hmota, jejíchž příznivých vlastností se využívá i v potravinářském průmyslu na obaly různých výrobků. Zhotovují se z něj i kuchyňské pomůcky, nádobí a nástroje, a tak není nutné mít obavy, že by vás po zdravotní stránce ohrozil i PPR materiál u bazénu.

Hmotnost materiálu

Technická šachta nebude vyžadovat takové nároky na nosnost, jako u kovových trubek, pokud použijete polypropylen. Ten je samozřejmě mnohem lehčí, než ocel nebo měď, a to jak u trubek, tak i spojovacích armatur.