Co je podnikatelský plán a jak na něj?

Čím začíná každé podnikání? Samozřejmě, že vždy to začne nápadem. Ale dokud ten nápad nehodíte na papír, tak jde pouze o sen. Ve chvíli, kdy začnete pracovat na svém podnikatelském záměru, neboli business planu, se váš sen začne formovat ve skutečnost. Důležitý je navíc nejen pro vás, ale také pro banku či investory, kteří ho budou chtít zajisté vidět.

mobil a diář

V business planu nikdy nesmí chybět…

Jak bude váš podnikatelský záměr vypadat je samozřejmě pouze na vás. Může mít i různou podobu. Ať už se rozhodnete pro koláž, prezentaci či seznam, jsou určité parametry, na které nesmíte nikdy zapomenout.


·         Titulní strana s názvem a sídlem firmy, stručný popis společnosti a povahy podnikání.


·         Exekutivní souhrn slouží pro účely investorů. Krátce zde popíšete celý podnikatelský plán. V případě, že plán prozatím tvoříte jen pro sebe, tak tato položka není nutná.


·         Konkurenceschopnost je jedním z nejdůležitějších aspektů každého podnikání. Proto musíte provést a zaznamenat pečlivý průzkum trhu.


·         Následně v popisu podniku detailně popište, jaké máte cíle, představy o velikosti podniku, strategie a prostředky pro dosažení vašich podnikatelských cílů.


·         Ve výrobním plánu projdete všechny metody, zařízení, materiály a jejich možné dodavatele.


·         Marketingový plán je klíčový, protože bez propagace nemůžete na trhu fungovat. Musíte se proto do hloubky zamyslet a popsat druh distribuce, oceňování produktů a služeb a na celkovou propagaci jak vašich produktů, tak i samotné společnosti.


·         Organizační plán potřebujete v případě, že plánujete založit firmu, ve které bude více lidí než jen vy. Pokud jste živnostník či podnikatel na volné noze a nepotřebujete ke svému podnikání nikoho dalšího, potom je pro vás tato položka bezpředmětná.


·         Následně zhodnoťte všechna rizika a připravte strategie na jejich řešení či alespoň minimalizaci. Jako začínající podnikatelé si možných rizik musíte být vědomi. Měli byste ale také vědět, jak s nimi pracovat.


·         Na konec podnikatelského plánu zařaďte finanční plán. Kolik budete potřebovat do začátku, celou rozvahu podniku, plánový výkaz zisků a ztrát, cash-flow a z čeho budete podnikání financovat, tedy alespoň z počátku.

nechte věci se stát

Jako bonusovou část můžete přiložit ještě podpůrnou dokumentaci, kde bude všechno, co se vám do výše uvedených bodů nevešlo, ale v podnikatelském plánu to mít chcete. Rozsah se může být jakýkoli a co v dokumentaci bude, je pouze na vás.

2/5 - (2 votes)