Domácí škola

Takto se vzdělávají většinou děti, které se nemohou účastnit školní docházky ze zdravotních důvodů. U nás je už tato forma považována jako stejně platná jako typická školní docházka. Dítě dochází dvakrát do roka, tedy v pololetí a na konci roku, do školy na přezkoušení ze všech předmětů. Rodič nebo odborník, který bude své dítě vyučovat, musí mít alespoň vzdělání s maturitou, povolení od ředitele základní školy, kde je dítě zapsané a navštívení pedagogicko-psychologické poradny.
pracovní stůl v pokoji
Rozdíly mezi školou a vyučováním doma
 Pro obě varianty vyučování platí stejný rámcový vzdělávací program, podle kterého je dítě vyučováno. I rodiče připravují dětem vzdělávací plány, které musí bezpodmínečně splnit i když je výuka individuální. Opravdu proto obdivuji rodiče, kteří jsou schopní vzdělávat své dítě a do toho popřípadě i pracovat a starat se o domácnost. Při výuce jsou klasicky využívány učebnice, pomůcky, pracovní sešity i pracovní listy stejně jako na základní škole. Velice oblíbená je projektová výuka, která probíhá podobně jako ve škole, i když při domácím vyučování je využívána hojněji.  Dítě vypracovává referáty stejně jako ve škole a taky je pak prezentuje.
učení a školení
Domácí portfolio
Stejně jako ve škole, rodič vede dítěti třídní knihu nebo také deník, kde zaznamenává učivo a co se dítě naučilo. Dítě učící se doma si také vede portfolio prací, fotografií, dopisů, pracovních listů a záznamů, které vede rodič a později ho předkládá zkoušejícímu učiteli při závěrečných zkouškách. Toto portfolio plní reprezentativní úlohu. Všechno se pak předkládá řediteli u závěrečného přezkoušení. Při studování materiálů mě velmi zaujalo, jakých skvělých výsledků dosahují děti, které jsou vzdělávány doma.
radost doma u počítače
Výsledky dětí vzdělávajících se doma
Jejich výsledky jsou stejně dobré, jako ty u žáků docházející denně do školy, mnohdy i lepší. Může to být také tím, že jsou méně stresované školou a školním prostředím, protože nejsou zkoušení, nemívají tolik domácích úkolů a známkování je také jiné. Učení doma je také založeno na svobodně volené práci, ale jelikož se i školy stále modernizují, i děti ve škole si mohou svou práci korigovat více samostatně, než v dřívějších dobách.

4.5/5 - (6 votes)