Knihovnické vzdělání

U nás v České republice můžeme knihovnické vzdělání rozdělit hned do dvou rovin. Jedna se týká akademického vzdělání a ta druhá vzdělávání mimoškolního. Je mezi nimi podstatný rozdíl. Rozdílem je zřizovatel. Akademické totiž zajišťuje Ministerstvo školství, kdežto mimoškolní přímo knihovny.
Samotné počátky vzdělávání knihovníků sahají až do roku 1918. Československo mělo tehdy opravdu hustou síť knihoven a bylo zapotřebí, aby měly instituce potřebný řád.
stará učebnice
Málokdo ví, že až do dvacátých let jako knihovníci pracovali nejčastěji vědci, učitelé či spisovatelé. Neměli sice potřebné vzdělávání, ale díky samostudiu načerpali potřebné znalosti.
Třínedělní kurzy byly považovány za první knihovnické vzdělávání. Vedl je Ladislav Jan Živný. Později se začaly konat i kurzy dvouměsíční. Mezi předměty na těchto kurzech byly zařazeny dějiny knihy, dějiny knihoven, bibliografie apod.
V roce 1920 byla založena Státní knihovnická škola. Byla jednoletá, ale nebyla zahrnuta do soustavy odborných škol.
Už na samotném začátku se projevovaly rozdíly mezi knihovnami vědeckými a městskými. Rozlišnost bychom mohli nalézt i v závěrečných zkouškách.
Po roce 1945 si knihovnická práce začala budovat status odborné činnosti.
Významný byl rok 1950, kdy vznikla Katedra knihovnictví a vědeckých informací.
Po sametové revoluci bylo knihovnictví zbaveno veškerého ideologického zaměření a kromě toho se změnila i koncepce, struktura nebo vzdělávání budoucích knihovníků.
V dnešní době byste mohli v ČR nalézt všechny úrovně akademického vzdělání pro knihovníky.
otevřená učebnice
Střední školy s tímto zaměřením můžete najít i v Čechách, i na Moravě. Ať už se jedná o Plzeň, Tábor, Brno nebo Olomouc.
Existují i vyšší odborné školy, které můžete najít v Praze nebo Brně.
Co si představíte pod pojmem mimoškolní vzdělávání knihovníků? Uvedeme vám na pravou míru, co je tím myšleno. Především tedy různé kurzy, které mají seznamovat s novinkami, vzděláním apod. Mezi poskytovatele patří Národní knihovna ČR nebo Svaz knihovníků.
Pokud vás knihovnické vzdělávání zaujalo, určitě máte možnost si o něm na internetu dohledat více informací. Třeba vás nakonec zaujme na tolik, že se rozhodnete nějaký ten kurz vyzkoušet.

4.4/5 - (11 votes)